Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ. Đối với các thủ tục ở mức độ 3 sẽ bỏ qua bước Nộp lệ phí.

Tìm thấy 659 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Cho phép họp báo (nước ngoài)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
2
Cho phép họp báo (trong nước)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
3
Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí.
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
4
Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Địa phương (nước ngoài)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
5
Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
6
Phát hành thông cáo báo chí
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
7
Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
8
Cấp giấy phép bưu chính
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
9
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
10
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
11
Cấp lại Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
12
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
13
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
14
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Viễn thông - Internet
Mức độ 3
15
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Viễn thông - Internet