Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 86 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
544102170313
 • - Về việc: Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)
 • NGUYỄN PHÚC TRƯỜNG
 • - Ngày nộp: 09/11/2017 10:12:50
 • - Ngày tiếp nhận: 09/11/2017 10:12:50
 • - Ngày dự kiến trả: 07/12/2017 10:12:50
 • Hồ sơ 544102170313 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Huyện Hàm Yên
2
542381170222
 • - Về việc: Thủ tục Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu (Áp dụng cho chi nhánh VPĐKĐĐ Hàm Yên).
 • LÊ VĂN DƯ
 • - Ngày nộp: 24/11/2017 15:03:13
 • - Ngày tiếp nhận: 24/11/2017 15:03:13
 • - Ngày dự kiến trả: 01/12/2017 15:03:13
 • Hồ sơ 542381170222 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai Hàm Yên
3
544102170220
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh (Hộ gia đình và nhóm).
 • HÀ HUY HOÀNG (071017540)
 • - Ngày nộp: 27/09/2017 08:48:16
 • - Ngày tiếp nhận: 27/09/2017 08:48:16
 • - Ngày dự kiến trả: 29/09/2017 08:48:16
 • Hồ sơ 544102170220 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
4
544102170221
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh (Hộ gia đình và nhóm).
 • HÀ VĂN ƯỚC (070550263)
 • - Ngày nộp: 27/09/2017 08:52:43
 • - Ngày tiếp nhận: 27/09/2017 08:52:43
 • - Ngày dự kiến trả: 29/09/2017 08:52:43
 • Hồ sơ 544102170221 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
5
544102170318
 • - Về việc: Thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, báo cáo kinh tế kỹ thuật và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng CT: Duy tu bảo dưỡng công trình đường bê tông thôn Đồng Lường - Đèo Ảng, xã Bình Xa.
 • TRƯƠNG HẢI ĐĂNG
 • - Ngày nộp: 10/11/2017 07:52:26
 • - Ngày tiếp nhận: 10/11/2017 07:52:26
 • - Ngày dự kiến trả: 08/12/2017 07:52:26
 • Hồ sơ 544102170318 đã giải quyết trể hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Huyện Hàm Yên
6
544102170354
 • - Về việc: Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) công trình: Biển quảng cáo thương mại tấm lớn VNPT.
 • TRẦN HẢI DƯƠNG
 • - Ngày nộp: 28/11/2017 11:05:35
 • - Ngày tiếp nhận: 28/11/2017 11:05:35
 • - Ngày dự kiến trả: 26/12/2017 12:00:00
 • Hồ sơ 544102170354 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Huyện Hàm Yên
7
542381170338
 • - Về việc: Thủ tục Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu (Áp dụng cho chi nhánh VPĐKĐĐ Hàm Yên).
 • TÔ QUANG HẠNH
 • - Ngày nộp: 22/12/2017 09:16:44
 • - Ngày tiếp nhận: 22/12/2017 09:16:44
 • - Ngày dự kiến trả: 29/12/2017 09:16:44
 • Hồ sơ 542381170338 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai Hàm Yên
8
542381170339
 • - Về việc: Thủ tục Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu (Áp dụng cho chi nhánh VPĐKĐĐ Hàm Yên).
 • ĐỖ NHẤT LONG
 • - Ngày nộp: 22/12/2017 09:19:11
 • - Ngày tiếp nhận: 22/12/2017 09:19:11
 • - Ngày dự kiến trả: 29/12/2017 09:19:11
 • Hồ sơ 542381170339 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai Hàm Yên
9
542381170340
 • - Về việc: Thủ tục Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu (Áp dụng cho chi nhánh VPĐKĐĐ Hàm Yên).
 • TRẦN QUANG SƠN
 • - Ngày nộp: 22/12/2017 09:22:25
 • - Ngày tiếp nhận: 22/12/2017 09:22:25
 • - Ngày dự kiến trả: 29/12/2017 09:22:25
 • Hồ sơ 542381170340 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai Hàm Yên
10
542381170341
 • - Về việc: Thủ tục Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu (Áp dụng cho chi nhánh VPĐKĐĐ Hàm Yên).
 • TRẦN VĂN DẦN
 • - Ngày nộp: 22/12/2017 09:24:39
 • - Ngày tiếp nhận: 22/12/2017 09:24:39
 • - Ngày dự kiến trả: 29/12/2017 09:24:39
 • Hồ sơ 542381170341 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai Hàm Yên
11
542381170342
 • - Về việc: Thủ tục Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu (Áp dụng cho chi nhánh VPĐKĐĐ Hàm Yên).
 • TRẦN VĂN DẦN
 • - Ngày nộp: 22/12/2017 09:27:14
 • - Ngày tiếp nhận: 22/12/2017 09:27:14
 • - Ngày dự kiến trả: 29/12/2017 09:27:14
 • Hồ sơ 542381170342 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai Hàm Yên
12
544224170010
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở (Xã Hồng thái).
 • ĐÀNG VĂN HAI
 • - Ngày nộp: 25/10/2017 09:35:39
 • - Ngày tiếp nhận: 25/10/2017 09:35:39
 • - Ngày dự kiến trả: 26/10/2017 09:35:39
 • Hồ sơ 544224170010 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Hồng Thái
13
544223170008
 • - Về việc: Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã) (Xã Côn Lôn).
 • NGUYỄN VĂN TÀI (070910905)
 • - Ngày nộp: 24/10/2017 08:42:30
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2017 08:42:30
 • - Ngày dự kiến trả: 25/10/2017 08:42:30
 • Hồ sơ 544223170008 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Côn Lôn Na Hang
14
544220170017
 • - Về việc: Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi (Xã Khâu tinh).
 • LA VĂN HOAN
 • - Ngày nộp: 23/10/2017 10:30:05
 • - Ngày tiếp nhận: 23/10/2017 10:30:05
 • - Ngày dự kiến trả: 24/10/2017 10:30:05
 • Hồ sơ 544220170017 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Khâu Tinh Na Hang
15
542381170197
 • - Về việc: Thủ tục Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu (Áp dụng cho chi nhánh VPĐKĐĐ Hàm Yên).
 • HOÀNG VĂN BA
 • - Ngày nộp: 21/11/2017 14:18:32
 • - Ngày tiếp nhận: 21/11/2017 14:18:32
 • - Ngày dự kiến trả: 28/11/2017 14:18:32
 • Hồ sơ 542381170197 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai Hàm Yên